bergenbrems.no


Dersom bremsenes tilstand er slik at det er uforsvarlig å kjøre videre kan det krysses av i dette feltet. Vi vil da finne en time for reparasjon så snart som mulig.